Ansatte på Retsmedicinsk Institut – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Retsmedicin > Ansatte

M L Jørkov

M L Jørkov

Postdoc

  • Afdeling for Retspatologi

    Teilum, Bygning: 1037

    2100 København Ø

    Telefon: +45 35 32 72 29Mobil: +45 20 63 50 54

Medlem af:

Aktuel forskning

Af jord skal du igen opstå. En antropologisk undersøgelse af sundhed, sygdom og kostvaner i igennem den industrielle periode ud fra skeletanalyser fra Assistens Kirkegården i København.

Postdoc projektet "Af jord skal du igen opstå"er en tværvidenskabelig analyse af Københavns befolknings sundhed, sygdom og ernæring gennem det 19.-20. århundrede (1805 – 1990). Ud fra de antropologiske undersøgelser af 854 skeletter fra Assistens Kirkegårdens afdeling G, foretaget i forbindelse med udgravningerne til den nye Metro City Ring 4, vil Københavnernes liv gennem den industrielle periode blive belyst. Ved hjælp af isotop- og sporstofanalyser vil vi undersøge kost og forureningens påvirkning af helbredet. For første gang vil vi kunne få et kontinuerligt og synkronisk billede af en befolkning fra flere sociale lag fra et afgrænset område i København. Det er første gang i Danmark, at et så nutidigt omfattende skeletmateriale bliver undersøgt antropologisk og resultaterne er utroligt vigtige i et større tværfagligt perspektiv. De vil danne en basis for en forskning, hvor man kritisk vil kunne evaluere hvorvidt de antropologiske undersøgelser komplimenterer eller afviger fra de arkæologiske og historiske kilder. De vil således bidrage med ny viden til at belyse en ellers historisk veldokumenteret periode.

Projektet er bevilliget af Det Frie Forskningsråd for Kultur og Kommunikation (www.fi.dk) og udføres på Antropologisk Laboratorium, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet (http://retsmedicin.ku.dk).

Primære forskningsområder

Mine forsknings -og arbejdsområder indenfor den fysiske antropologi spænder bredt fra undersøgelse af arkæologisk og nutidigt skeletmateriale til metodeudvikling. Skeletmaterialet undersøges med henblik på studiet af fortidens sygdomme, traumer og demografi. Derudover anvender jeg isotopanalyse til at undersøge fortidens kostvaner og migrationsmønstre.

Jeg arbejder også med retsantropologiske opgaver for politiet ifb identifikation og/eller undersøgelse af traumer. Dertil kommer at jeg deltager i internationale opgaver i forbindelse med f.eks. undersøgelse af massegrave i Irak.  

Interesseområder

Human osteologi, palaeopatologi, stabil isotop analyse, retsantropologi

ID: 33283068