Ansatte på Retsmedicinsk Institut – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Retsmedicin > Ansatte

Christian Hussing

Christian Hussing

Videnskabelig ass.

Massively parallel sequencing (next generation sequencing) giver mange nye muligheder for retsgenetikken. Mit ph.d.-studie indebærer, at:

  • Sekventere short tandem repeats (STRs) ved at benytte massively parallel sequencing.
  • Identificere nye STR alleler, som ikke kan findes med kapillær elektroforese, og estimere deres udbredelse i den danske befolkning.
  • Teste og validere kittet "ForenSeq", som er et kit specielt designet til sekventering af retsgenetiske markører ved brug af Illumina(R)'s sekventeringsplatform.
  • Sikre at information fundet ved massively parallel sequencing er sammenlignelig med information fundet ved brug af kapillær elektroforese.

ID: 119733018