Ansatte på Retsmedicinsk Institut – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Retsmedicin > Ansatte

Chiara Villa

Chiara Villa

Postdoc

Aktuel forskning

Postdoc project

Walking dead: Merging modern imaging and 3D visualization techniques to provide a virtual reality support for forensic pathology practice.

I retsmedicinen er det afgørende at fastslå hvordan og hvorfor en person døde. Den fastslåede dødsårsag og dødsmåde kan have en direkte retslig betydning, men er også vigtig ud fra et mere overordnet retssikkerhedsmæssigt, endda menneskerettighedsmæssigt, sigte. Dette projekt vil koble CT- og MRI-skanningsdata (de "indre" strukturer i kroppen) med data indhentet fra fotogrammetri (præcis opmåling af kroppens ydre ud fra foto) og laser-overflade-skanning, med henblik på at skabe et videnskabeligt grundlag for at sammenføje disse modalitieter til én sammensat visualisering af både indre og ydre strukturer. Denne visualisering vil være målfast, og skal videre bruges som grundlag for fuld 3D animation på et biomekanisk grundlag, således at den afdødes krop kan anbringes i relevante positurer mhp individuel, animeret rekonstruktion (dvs afspejlende den afdødes kropsproportioner og legemsforhold, inkl. læsioner og tegn på vold) i efterforskningsøjemed. Metoden vil kunne anvendelse inden for traumatologien til bedre ulykkesanalyse, saminden for politimæssig gerningsrekonstruktion.

 

ID: 20961586