Survive - lad de døde gavne de levende – Københavns Universitet

Retsmedicin > Forskning > SURVIVE

SURVIVE - lad de døde gavne de levende

Psykisk syge er en udsat gruppe, som har en markant øget risiko for sygdom og tidlig død. Fx lever skizofrene op mod 20-25 år kortere end ikke-skizofrene.

Dette forskningsprojekts udgangspunkt er, at de døde har en ”historie”, som kan afdækkes gennem obduktion og derved danne grundlag for målrettet forskning i årsagerne til den øgede sygelighed og dødelighed blandt psykisk syge.

Det forventes, at projektet bidrager til en øget viden om betydningen af fedme, livsstil og medicinering, ligesom projektet vil kunne identificere de væsentligste genetiske risikomarkører for gruppen af psykisk syge. Håbet er at kunne udvide projektet fremadrettet med materiale fra obduktioner af ikke-psykisk syge, hvilket vil mangedoble de forskningsmæssige muligheder.

Projektet gennemføres i samarbejde mellem de tre retsmedicinske institutter og talrige eksterne samarbejdspartnere i sundhedsvæsenet i Danmark.

Forskningsleder og kontaktperson

Professor Jytte Banner, læge, ph.d., vicestatsobducent, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet
Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet
Frederik V's Vej 11, 2100 København Ø
Tlf. 35 32 61 74
Mobil 23 81 14 64
Mail jytte.banner @ sund.ku.dk