Retslægeligt ligsyn – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Retsmedicin > Om instituttet > FAQ > Retslægeligt ligsyn

Retslægeligt ligsyn 

Retslægeligt ligsyn er en udvendig besigtigelse af liget foretaget af politi og lægelig myndighed. Ligsynsloven afstikker ganske nøje retningslinjer for, hvilke dødsfald, der skal underkastes retslægeligt ligsyn. Det drejer sig om 10-12% af samtlige dødsfald i Danmark. Den lægelige part i disse ligsyn er enten retsmediciner eller en embedslæge. Ved ligsynet oplyser politirepræsentanten om de nærmere omstændigheder forud for dødsfaldet, herunder den afdødes helbredstilstand, eventuelle misbrug mv.

Afklædning sker i forbindelse med dette retslægelige ligsyn, og tøjet undersøges for iturivninger, tilsmudsninger mv. Derefter undersøges liget for dødstegn, særlige kendetegn og eventuelle tegn på vold mv. I omkring 25% af disse tilfælde foretages der efterfølgende retslægelig obduktion. Reglerne for, hvornår et retslægeligt ligsyn skal efterfølges af en retslægelig obduktion, er nedfældet i sundhedsloven (tidligere ligsynsloven).