SRP opgave om retsgenetik – Københavns Universitet

Retsmedicin > Undervisning > SRP-opgave om retsgenetik

SRP-opgave om retsgenetik


Skal du skrive SRP-opgave om retsgenetik?

Retsgenetisk Afdeling holder en inspirationsdag tirsdag d. 27. november kl. 12-16, hvor 3.G'ere kan få svar på spørgsmål vedrørende retsgenetik. Vi starter med en fælles frokost. Derefter vil der være korte oplæg, rundvisning på afdelingen og mulighed for at stille spørgsmål.

På siden DNA-analyser ved forbrydelser kan du læse mere om, hvordan Retsgenetisk Afdeling undersøger de biologiske spor.

Vi har plads til 20 personer og tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet. Send en mail til retsgenetisk.afdeling@sund.ku.dk, hvis du ønsker at deltage.