Liselotte Bjerregaard Börner

Liselotte Bjerregaard Börner

Laborant

Retsmedicinsk Institut, Afdeling for Retsgenetik
Frederik V's Vej 11
2100 København Ø

Telefon: +45 353-33447
E-mail: liselotte.borner@sund.ku.dk