Mark Nielsen

Mark Nielsen

Præparatfremstiller.

Afdeling for Retspatologi
Frederik V's Vej 11
2100 København Ø

Telefon: +45 353-34690
E-mail: mark.nielsen@sund.ku.dk