Helle Bagterp Klenow

Helle Bagterp Klenow

Retsgenetiker

Retsmedicinsk Institut, Afdeling for Retsgenetik
Frederik V's Vej 11
2100 København Ø

E-mail: helle.klenow@sund.ku.dk