Merete Høgsvig

Merete Høgsvig

Retsmedicinsk kontorpersonale

Retsmedicinsk Institut, Afdeling for Retsgenetik
Frederik V's Vej 11
2100 København Ø

Telefon: +45 353-33054
E-mail: Merete.Hoegsvig@sund.ku.dk