Heidi Bjerregaard Mørke

Heidi Bjerregaard Mørke

Kontorfuldmægtig

Retsmedicinsk Institut, Afdeling for Retskemi
Frederik V's Vej 11
2100 København Ø

Kontor: Teilum, 3014
Telefon: +45 353-26104
E-mail: Heidi.Moerke@sund.ku.dk