Forskningsresultater – Københavns Universitet

Retsmedicin > Forskning > Forskningsresultater

Forskningsresultater

På Retsmedicinsk Institut er der et tæt samarbejde mellem forsknings- og udviklingsprojekter og de retsmedicinske undersøgelser. Samarbejdet skaber gensidig synergi, som er med til at drive instituttet fremad, så vi hele tiden er i front med den nyeste teknologi og viden.

Hvordan bruges forskningsresultaterne i det daglige arbejde?

I forbindelse med et forskningsprojekt kan det ofte være nødvendigt at udvikle nye metoder eller implementere en helt ny teknologi for at kunne opnå de resultater, som er relevante for forskningsemnet. Hvis forskningsprojektet giver gode resultater, kan teknologien efterfølgende enten udvikles og tilpasses til eller direkte implementeres i de retsmedicinske undersøgelser.

Forbedring af metoder kan fx få betydning for:
- svartider (fra en prøve modtages til analyseresultatet sendes til fx politiet)
- detaljeringsniveauet (mængden af information, som kan opnås ved en undersøgelse )
- repertoiret af retsmedicinske ydelser, som kan udvides med undersøgelser, man ikke tidligere har været i stand til at udføre.

Et eksempel er forskning i forgiftningsdødsfald. Forskningen bidrager til, at man i mulige forgiftningssager kan vurdere, om en målt koncentration af et lægemiddel eller misbrugsstof i fx blod er så høj, at lægemidlet kan være dødsårsag eller medvirkende dødsårsag.