DNA signalement kan blive et værktøj i politiets efterforskning – Københavns Universitet

Retsmedicin > Forskning > Forskningstema > DNA signalement

DNA-signalement kan blive et værktøj i politiets efterforskning


I visse kriminalsager findes der ikke umiddelbart nogen mistænkte. I sådanne sager vil oplysninger om gerningsmandens udseende være et brugbart værktøj for politiets efterforskere. Findes der DNA fra gerningsmanden på gerningsstedet, vil dette kunne bruges til at give et signalement af gerningsmanden.

På Retsgenetisk Afdeling undersøger vi DNA, der kan forklare etnicitet, hudfarve og øjenfarve. Vores forskning har vist, at øjenfarven næsten udelukkende styres af et enkelt gen, OCA2, og vi kunne ved hjælp af tre mutationer i OCA2 forklare 76% af alle øjenfarver. Ydermere, viste vores forskning, at køn også har en betydning for både øjen- og hudfarve. Meget tyder dog på, at denne effekt er afhængig af etnicitet. Vi fandt også, at genet MC1R har en stor betydning for rødt hår og lys hudfarve.

Vi har undersøgt forskellige danskere, svenskere, italienere, portugisere samt brasilianere. I alt, har vi undersøgt over 1500 mennesker. Vores håb er, at denne forskning på sigt vil kunne udmønte sig i undersøgelser, som politiet kan bruge i deres efterforskning