Fra traumecenter til retssal - vurdering af skader hos voldsofre – Københavns Universitet

Retsmedicin > Forskning > Forskningstema > Fra traumecenter til r...

Fra traumecenter til retssal - vurdering af skader hos voldsofre


Billedet viser en 3D rekonstruktion af et kranie. Offeret blev skudt i hovedet, men overlevede. Den røde pil viser kuglens vej gennem kraniet. Ved at sammenligne 3D rekonstruktionen med en skanning af hjernen kan ofrets skader bedre vurderes og beskrives.  

Over 17.000 mennesker i Danmark bliver hvert år udsat for vold. Ca. 10% får foretaget en retsmedicinsk undersøgelse og vurdering af, hvor farlige deres skader er. Denne farlighedsvurdering anvendes i politiets efterforskning i sagen og  i det retslige efterspil.

I dag er den retsmedicinske farlighedsvurdering erfaringsbaseret, fordi der ikke som i hospitalsvæsenet er udarbejdet videnskabeligt baserede traumescoringssystemer. På Retsmedicinsk Institut ønsker vi at undersøge og indføre nye objektive og standardiserede metoder til at vurdere ofrets skader. Vi vil bl.a. basere disse metoder på systematisk CT- og MR-skanning samt traumescoringssystemer, der i forvejen anvendes i hospitalsvæsenet. Derved kan vi bedre beskrive sværhedsgraden af ydre og indre skader.  

Med moderne undersøgelsesteknikker kan vi løfte kvaliteten af farlighedsvurderingen og dermed vægten af den retsmedicinske ekspertudtalelse. Det kan få stor betydning for ofrenes retssikkerhed og psykiske rehabilitering i fremtiden.

Projektet er støttet med midler fra Offerfonden.