”Walking Dead” - 3D-genskabelse af afdøde – Københavns Universitet

Retsmedicin > Forskning > Forskningstema > ”Walking Dead"

”Walking Dead” - 3D-genskabelse af afdøde


I det retsmedicinske arbejde er det afgørende at fastslå, hvordan og hvorfor en person er død. På Retsmedicinsk Institut arbejder forskere på at koble billeder af det indre af kroppen (CT- og MRI-skanninger) sammen med opmåling af kroppens ydre baseret på billeder og skanning af kroppens overflade.

Målet er at skabe videnskabeligt baserede visualiseringer af både det indre og ydre af kroppen. Visualiseringerne er målfaste og kan bruges til at lave en fuldstændig computerbaseret beskrivelse af kroppen - en 3D-animation. Med et computerprogram kan 3D-figurer af den afdødes krop anbringes i alle relevante stillinger, så der kan laves rekonstruktion af afdøde inden døden. Rekonstruktionen vil afspejle den afdødes kropsstørrelse, eventuelle læsioner og tegn på vold.

Når forskerne kombinerer 3D-animation med andre informationer som fx et gerningssteds fysiske forhold, kan forskerne genskabe den afdødes kropsstilling inden døden indtraf. Metoden forventes at forbedre analysen af de fysiske omstændigheder og hændelser, der førte til en ulykke og til forbedring af politiets rekonstruktion af gerningssteder og hændelser.