Samtykke ved forskningsprojekter – Københavns Universitet

Retsmedicin > Forskning > Samtykke ved forskning...

Samtykke ved forskningsprojekter

Retsmedicinske forskningsprojekter tager ofte udgangspunkt i de vævsprøver og andre biologiske prøver, som altid udtages i forbindelse med en retslægelig obduktion. Anvendelse af vævsprøverne til forskning kræver samtykke fra de pårørende til afdøde.

Forskning på universiteterne

De retsmedicinske institutter hører under universiteterne, som har forskning som en kerneopgave. Forskning i fx vævsprøver udtaget ved obduktioner kan derfor være relevant i mange forskningssammenhænge. Resultater af forskningen er fx bedre muligheder for at stille korrekte diagnoser, en mere præcis viden om dødsårsager og derved grundlag for en bedre forebyggende indsats på mange områder. Den retsmedicinske forskning har derfor stor betydning for andre mennesker og for samfundet i al almindelighed.

Samtykke til forskning

Vævsprøver, der er udtaget i forbindelse med den retslægelige obduktion, kan kun bruges i et forskningsprojekt, hvis afdødes nærmeste pårørende har givet lov til det. Som pårørende kan man derfor opleve at blive kontaktet af en medarbejder fra det retsmedicinske institut, som spørger om samtykke til, at vævsprøver må anvendes til forskning.

I den forbindelse vil pårørende blive informeret om formålet og perspektiverne med forskningsprojektet, og en medarbejder vil kunne besvare de spørgsmål, som pårørende har i relation til forskningsprojektet.

Da vævsprøverne blev udtaget ved selve obduktionen vil anvendelse af vævsprøverne i forskningen ikke berøre hverken afdøde eller pårørende yderligere.