Survive forskningsprojekter – Københavns Universitet

Retsmedicin > Forskning > Survive forskningsproj...

SURVIVE - lad de døde gavne de levende

Dette forskningsprojekt undersøger overdødeligheden blandt psykisk syge. Projektets udgangspunkt er, at de døde har en ”historie”, som kan afdækkes gennem obduktion og derved danne grundlag for målrettet forskning i årsagerne til den øgede sygelighed og dødelighed blandt psykisk syge

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem de tre retsmedicinsk institutter i Danmark i København, Odense og Aarhus. En række andre samarbejdspartnere fra sundhedsvæsenet deltager også i projektet.

SURVIVE består af et overordnet projekt, som udgør rammen for en række selvstændige delprojekter.

SURVIVE projekter