Antipsykotisk medicin og osteoporose – Københavns Universitet

Retsmedicin > Forskning > Survive forskningsprojekter > Antipsykotisk medicin ...

Antipsykotisk medicin og osteoporose

 Patienter med Skizofreni har en høj incidens af osteoporose i forhold til baggrundsbefolkningen. Dette kan skyldes forskellige livsstilsfaktorer som bl.a. lavt BMI(body mass index), rygning, kost og lavt indhold af D-vitamin i blodet. Alle kendte for at kunne påvirke knoglemineraltætheden. Dertil kommer at en stor del af de anvendte farmaka til behandling af psykotiske sindslidelser, såkaldt antipsykotisk medicin, har vist sig at nedsætte knoglemineral tætheden. Disse forandringer kan hos levende individer visualiseres ved at udføre en såkaldt DEXA-skanning.

Vi undersøger prolaktins rolle samt en mulig direkte effekt på knoglevævets knoglemineral tæthed, mikroarkitektur, knogleremodelleringen og knoglevolumen. Ovennævnte undersøgelser vil bygge på udførelsen af  Q-CTskanning hos de inkluderede afdøde, samt mikro-CT skanning,  histomorfometriske undersøgelsre og mekaniske tests på de, under obduktionen, udtagede knoglenekropsier.

Projektet udføres ved Institut for Retsmedicin i Aarhus.