Prognostiske markører for CVD – Københavns Universitet

Retsmedicin > Forskning > Survive forskningsprojekter > Prognostiske markører ...

Prognostiske markører for CVD

Der er kun begrænsede muligheder for at undersøge, om levende har åreforkalkning og, hvis de har, hvor meget. På grund af risikoen for komplikationer bruger man kun operative indgreb til patienter med alvorlige symptomer på svær åreforkalkning (fx ved kikkertundersøgelse og ballonudvidelse af hjertets kranspulsårer). CT-scanning er en udvendig undersøgelse, der i et vist omfang kan bruges til at måle, om der sidder kalk i kranspulsårerne. Det er dog nødvendigt at udvikle metoden yderligere, så man nemmere kan vurdere typen, omfanget og dermed betydningen af åreforkalkningen.

Det overordnede formål med dette projekt er at få en mere nøjagtig og detaljeret bestemmelse af forkalknings-, forsnævrings- og tilstopningsgrad i hjertets kranspulsårer inden for gruppen af psykisk syge, der er i risiko for at dø uventet og for tidligt af hjertetilfælde.

Forkalkninger i kranspulsårerne vil derfor blive undersøgt ved hjælp af kendte risikofaktorer hos de psykisk syge, CT-scanninger, måling af total calcium masse, obduktioner og mikroskopiske undersøgelser.

CT-scanningsfundene sammenlignes med fundene ved obduktionen og den mikroskopiske undersøgelse af karrene samt med CT-scanningsfundene fra et stort samarbejdsprojekt, Copenhagen General Population Study (CGPS), der undersøger raske levende. Perspektiverne er, at dette ph.d projekt kan bidrage med oplysninger om, hvor aflukkede og forkalkede karrene er i virkeligheden, og hvilken effekt det har haft på hjertemuskulaturen.

Projektet udføres ved Retsmedicinsk Institut i København