Epigenetiske mekanismer bag hjertearytmi – Københavns Universitet

Epigenetiske mekanismer bag hjertearytmi

Skizofreni behandles oftest med antipsykotika, som har en række bivirkninger, herunder arytmi - hjerterytmeforstyrrelser. Årsagen til hjerterytmeforstyrrelser kan ikke påvises ved obduktion og heller ikke altid ved undersøgelse af de gener, der styrer hjerterytmen. Det er derfor nødvendigt at undersøge andet og mere end arvemassen.

Epigenetikkens betydning for forskellige sygdomme har i de senere år fået øget opmærksomhed. Epigenetik er den del af genetikken, som omhandler arvelige, men reversible forandringer i genudtryk og dermed genets funktion. Epigenetiske mekanismer kan således præge genets funktionsevne. Epigenetiske mekanismer påvirkes af faktorer såsom køn, alder, kemikalier, forurening, diæt, stress og også lægemidler. Methylering af DNA (DNAm) er en af de epigenetiske mekanismer, der påvirkes. DNAm leder sædvanligvis til ”slukning” af det tilknyttede gen og dermed ophør af funktionen af genet.

DNAm er en kendt biomarkør for skizofreni, ligesom antipsykotika vides at kunne medførere methylering af visse steder i genomet. DNAm i relation til hjerterytmeforstyrrelse er ukendt. Med kendskab til DNAm’s rolle ved skizofreni og behandlingen heraf med antipsykotika synes det oplagt, at kortlægge methyleringsgraden hos pludseligt uventede døde med skizofreni, hvor hjerterytmeforstyrrelse med baggrund i medicinering kan mistænkes at være relevant. Vi ønsker at udføre et methylome-wide association study (MWAS) vha. next-generation sequencing for at kortlægge om der blandt skizofrene er et særligt DNA-methyleringsmønster, der kunne indikere hjerterytmeforstyrrelser fremkaldt af medicinen.

Projektet udføres ved Retsmedicinsk Institut i København.