Livsstil, medicinering og fede hjerter – Københavns Universitet

Retsmedicin > Forskning > Survive forskningsprojekter > Livsstil, medicinering...

Livsstil, medicinering og fede hjerter

Der er tidligere påvist sammenhænge mellem fedme og fedtinfiltrationen i hjertet målt ved Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS), hvor nogle af de medvirkende faktorer var tilstedeværelsen af glukose intolerance eller type 2 diabetes. Hypertension har også vist at have en sammenhæng med forekomsten af fedt i hjertet, ligesom der foreligger kasuistiske meddelelser om sammenhængen mellem alkoholmisbrug, rygning og massiv fedtinfiltration, så betydende at det blev udnævnt til dødsårsagen.

Fedme er tidligere blevet betegnet som en indirekte grund til hjertesygdomme som fx infarkt og iskæmisk cardiomyopathy. Flere studier har peget på en sammenhæng mellem fedtinfiltrationen og udviklingen af non-iskæmisk dilateret cardiomyopathy. Et studie fandt en sammenhæng mellem varigheden af fedmen og sværhedsgraden af myocardial sygdom i form af venstre ventrikel hypertrofi og nedsat funktion både diastolisk og systolisk. Der er så vidt det vides ikke udført systemiske analyser af årsagerne til og konsekvenserne af fedtinfiltrationen i hjertet.

Dette projekt vil belyse betydningen af alder, køn, livsstil og medicinering på graden af fedtinfiltration i hjertet hos psykisk syge og konsekvenser af fedtinfiltration i hjertet. Fedtinfiltrationen vil blive målt ved brug af stereologisk baseret kvantitering på væv udtaget under obduktionen. Det er aldrig tidligere blevet udførligt belyst, hvordan vævspåvirkningen i hjertet korrelerer med livsstilsfaktorer og medicinering på den måde, som det er muligt i dette projekt.

Der arbejdes ud fra følgende hypoteser: 

  • Fedtinfiltration i hjertet er afhængig af alder, køn og vægt (BMI)
  • Fedtinfiltration i hjertet er selvstændigt afhængig af hypertension og/eller diabetes
  • Antipsykotika kan selvstændigt inducere fedtinfiltration i hjertet
  • Der er en selvstændig sammenhæng mellem fedtinfiltrationen i hjertet og øget mortalitet.

Det forventes, at dette projekt kan bidrage til bedre risikomarkører for tidlig hjertedød og forebyggelse af samme.

Projektet udføres ved Retsmedicinsk Institut i København.