Metabolisme og inflammation – Københavns Universitet

Retsmedicin > Forskning > Survive forskningsprojekter > Metabolisme og inflamm...

Metabolisme og inflammation

Det metaboliske syndrom består af et kompleks af faktorer, bl. a. forhøjet blodtryk og blodsukker, forøget taljemål samt forøget kolesteroltal. Personer, der lider af det metaboliske syndrom, har en øget risiko for både hjerte-karsygdom og diabetes. Psykisk sygdom er forbundet med øget sygelighed og dødelighed. Endvidere estimeres det, at op mod en tredjedel af skizofrene i Danmark lider af det metaboliske syndrom.

Formålet med dette ph.d.-projekt er at identificere bedre prognostiske markører til tidligere påvisning af hjerte-karsygdom blandt afdøde psykisk syge, specielt skizofrene. Projektet består af tre delprojekter, som alle omhandler fedtvævsforandringer. Hypoteserne er, at følgende udgør bedre prognostiske markører for metabolisk syndrom end de nuværende kriterier:

  • Kvantiteten og den specifikke distribution af fedtvæv (underhud på balde og mave, omkring tarmene samt fedtcelleinfiltrationen i muskel og lever)
  • Forekomsten af metabolisk aktivt og umodent fedtvæv
  • Kronisk betændelse i muskel-, lever- og fedtvæv

Med dette ph.d.-projekt vil vi kunne lave en direkte kobling mellem specifikke fedtvævsforandringer og den præcise grad af hjerte-karforandringer, der findes ved mikroskopiske undersøgelser og obduktion. En kobling og præcision, som det ikke er muligt at foretage hos levende med de nuværende billeddiagnostiske teknikker.

Herved kan projektet fremskaffe værdifuld viden om tidlige markører for hjerte-karsygdom, som kan danne grundlag for videre forskning samt på sigt implementeres i den kliniske hverdag med diagnostik og behandling. Herved kan sygeligheden og dødeligheden blandt psykisk syge såvel som psykisk raske nedbringes.

Projektet udføres ved Retsmedicinsk Institut i København.