Polyfarmaci og hjerte arytmi – Københavns Universitet

Retsmedicin > Forskning > Survive forskningsprojekter > Polyfarmaci og arytmi

Polyfarmaci og hjertearytmi

Den forventede levetid blandt psykiatriske patienter er reduceret med op til 25 år. Årsagen til den forhøjede mortalitet er ukendt, men indtag af antideppressiv og antipsykotisk medicin såvel som misbrugsstoffer menes at spille en rolle. Mange psykoaktive stoffer er kendt for at forlænge QT-intervallet og dermed forøge risikoen for arytmi og pludselig død. Det er almindelig praksis at behandle psykiatriske patienter med flere psykoaktive lægemidler samtidigt, der er i stand til at forlænge QT-intervallet. I mange sager er koncentrationerne af disse lægemidler i det terapeutiske område og dødsårsagen kan ikke bestemmes. Det er ikke muligt at undersøge for lægemiddelinduceret arytmi i post-mortem sager og de additive effekter af polyfarmaci på risikoen for arytmi er ukendte.

Formålet med projektet er undersøge den additive effect af polyfarmaci på riskikoen for arytmi gennem in vitro assays og måling af lægemiddelkoncentrationer i blod og hjertevæv. På længere sigt vil viden om mekanismen bag induceret arytmi kunne forbygge pludselige og uventede dødsfald blandt psykiatriske patienter.

Projektet udføres ved Institut for Retsmedicin i Aarhus.