Medikamentielt induceret nyreskade hos personer med skizofreni – Københavns Universitet

Retsmedicin > Forskning > Survive forskningsprojekter > Medikamentielt inducer...

Medikamentielt induceret nyreskade

Det er tidligere blevet foreslået, at brugen af psykofarmaka påvirker nyrernes tubulære funktion. En række andengenerationsantipsykotika er rapporteret at kunne udløse nyresvigt som en sjælden bivirkning. Det er, så vidt vides, ikke kendt hvor stor en andel af patienter med skizofreni, der har nyreskade, og hvor stor en del af disse, der skyldes brug og/eller misbrug af psykofarmaka.

Det 1-årige prægraduate projekts formål er at belyse om mulige patologiske nyreforandringer kan associeres til brug/misbrug af specifikke psykofarmaka. Gennem makro- og mikroskopisk undersøgelse af nyrerne hos afdøde personer med skizofreni og en sammenholdning af disse resultater med psykofarmakaindtag håber vi at kunne korrelere indtag af et specifikt psykofarmaka med en eller flere definerede nyreskader.

Projektet udføres ved Retsmedicinsk Institut i Odense.

Samarbejdspartner i projektet er: Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitets Hospital