Obduktion og MRI – Københavns Universitet

Obduktion og MRI

 

 

 

 

 I flere år har hjertelæger brugt MR-scanning til at bedømme væskeansamling i hjertemuskulaturen ved at kvantificere forandringer ved en såkaldt T2-scanning. Væskeansamlingen kan opstå, når hjertemuskulaturen ikke får nok ilt, fx ved akutte hjerteinfarkter, eller når der er betændelsesforandringer i hjertemuskulaturen. I retsmedicinen er det vanskeligt at fastslå, om der er akut opstået væskeansamling i hjertemuskulaturen, specielt når man kun baserer sine fund på makro- og mikroskopiske forandringer.

Studier har vist, at væskeansamling i hjertemuskulaturen kan detekteres ved at MR-scanne afdøde. Derudover er det muligt at udføre præcise målinger af hjertekamrenes vægtykkelse og at fastslå hjertetsvægt. Målingerne kan vise, om der foreligger uregelmæssige fortykkelse af hjertemuskulaturen, og dermed om der kan foreligge en mulighed for arvelige hjertesygdomme.

Formålet er at fastslå om der er en korrelation mellem hjertets vægt og vægtykkelsen af hjertets højre og venstre hjertekammer bedømt ved henholdsvis obduktion og MR-scanning. Vi vil også udvikle og validere en billeddiagnostisk metode til at påvise og vurdere væskeansamling i hjertemuskulaturen, hvilket kan være et tegn på fx et tidligt hjerteinfarkt. Dette forsøges ved brug af T2-kvantifikation.

Hypoteserne er, at de anatomiske parametre målt ved MR-scanning kan korreleres til obduktionsfundene, og at væskeansamling i hjertemuskulaturen kan påvises ved MR-scanning og dermed afsløre tidlig iltmangel eller betændelsesforandringer i hjertemuskulaturen. Det antages, at forandringerne kan påvises på et tidligere tidspunkt ved MR-skanning end ved brug af konventionelle makro- og mikroskopiske forandringer.

Projektet udføres ved Retsmedicinsk Institut i København.

Samarbejdspartnere i projektet er:
Kardiologisk afdeling, Rigshospitalet
Radiologisk afdeling, Rigshospitalet