Pato-anatomiske organforandringer – Københavns Universitet

Retsmedicin > Forskning > Survive forskningsprojekter > Pato-anatomiske organf...

Pato-anatomiske organforandringer

Undersøgelser har vist, at personer med skizofreni har en forventet levetid, som er 20-25 år kortere end hos ikke-psykisk syge. Det er kendt, at antipsykotika kan give vægtøgning, og at overvægt øger dødeligheden. Desuden har antipsykotika andre bivirkninger, bl.a. øgning af værdier for blodsukker, kolesterol og de frie fedtsyrer samt en stigning af blodtrykket; faktorer som indgår i det metaboliske syndrom, som er en ophobning af risikofaktorer for udvikling af type 2 diabetes og kardiovaskulære sygdomme. Metabolisk syndrom og overvægt er mere udbredt blandt personer med skizofreni end andre.

Dette ph.d.-projekts formål er at registrere organforandringer især i hjerte, lever og skjoldbruskkirtel og at identificere bedre prognostiske markører for metabolisk syndrom og for forekomst af kardiovaskulære sygdomme hos psykisk syge, siær  skizofrene. Der vil blive søgt efter organforandringer, der kan associeres med forbrug af psykofarmaka, og livsstilsfaktorer vil blive analyseret.

På baggrund af dette vil der prospektivt blive indsamlet materiale fra skønsmæssigt 500 afdøde med psykisk sygdom, som inkluderes i Survive. Obduktionerne foretages på landets tre retsmedicinske institutter i en toårig periode.

Projektet søger at bidrage med viden, der kan implementeres og forankres i de diagnostiske, behandlings- og forebyggelsesmæssige tiltag blandt levende med psykisk sygdom. Projektet indeholder følgende hypoteser:

  • Der er en sammenhæng mellem graden af metabolisk syndrom og død som følge af pludselig og ventet hjertedød hos personer med skizofreni.
  • Den selvstændige betydning af fedtlever-sygdommene ”non alcoholic fatty liver disease” (NAFLD) og ”non alcoholic steatohepatitis” (NASH) for udviklingen kardiovaskulære sygdomme kan vurderes.
  • Der er ingen sammenhæng mellem ”silent thyroiditis” og behandling med antipsykotika hos personer med skizofreni.
  • Farmakologiske faktorer har betydning for udviklingen af ”sudden cardiac death” hos personer med skizofreni. Nogle antipsykotika er associeret til fibrose i myokardiet og mængden af fibrose i myokardiet kan bestemmes.

Projektet udføres ved Retsmedicinsk Institut i Odense.

Samarbejdpartnere i projektet er: 
Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitets Hospital
Psykiatrisk Afdeling Odense - Universitetsfunktion.