Genetisk betinget hjertearytmi – Københavns Universitet

Retsmedicin > Forskning > Survive forskningsprojekter > Genetisk betinget hjer...

Genetisk betinget hjertearytmi

”Uforklaret død hos psykisk syge i behandling med psykofarmaka – en retrospektiv , landsdækkende undersøgelse på et retsmedicinsk materiale med fokus på genetisk hjertearytmi”.

En velkendt bivirkning ved behandling med psykofarmaka er påvirkning af hjertets ionkanaler med risiko for udvikling af potentielt fatal hjerterytmeforstyrrelse, torsade de pointes. Disse hjerterytmeforstyrrelser kendes også i en arvelig form, som skyldes medfødt ændret funktion af hjertets ionkanaler.

Der foreligger mistanke om, at en del af forklaringen på pludselig uventet død hos patienter i behandling med psykofarmaka skyldes medfødte ikke-erkendte varianter i hjertets ionkanaler. Disse patienter vil have en genetisk disposition til øget risiko for udvikling af hjerterytmeforstyrrelse og pludselig død ved eksposition for psykofarmaka.

Studiets formål er at undersøge forekomsten af arvelige varianter af betydning for funktionen af hjertets ionkanaler hos patienter, der indtog psykofarmaka. Dette vil muligt kunne bidrage til at forklare den højere forekomst af pludselig uforklaret død hos psykofarmaka behandlede psykisk syge patienter. Endvidere vil resultatet af studiet kunne bidrage til at klarlægge relevansen af at indføre forebyggende genetisk testing forud for behandling med psykofarmaka.

Projektet udføres ved Retsmedicinsk Institut i København.

Samarbejdspartnere i projektet er:
Statens Serum Institut
Biomedicnsk Institut, Københavns Universitet 
Gentofte Hospital
Ålborg Universitet