Hvordan forandres kroppen af kronisk stress? – Københavns Universitet

Retsmedicin > Forskning > Survive forskningsprojekter > Hvordan forandres krop...

Hvordan forandres kroppen af kronisk stress?


Stress er et udbredt fænomen i den vestlige verden. Stress kan føre til uarbejdsdygtighed, forringet livskvalitet, organpåvirkning og i yderste konsekvens tidlig død. Kronisk stress påvirker både størrelse og form af stressrelaterede hjernekerner og binyrer. Dette er vist på dyremodeller og skanninger af levende personer. Formålet med projektet er at undersøge, hvordan ophobet stress før døden påvirker størrelse og form af hjernekerner og binyrer.

Der vil indgå en gruppe af afdøde svært psykisk syge, som repræsenterer en særlig stressbelastet befolkningsgruppe. Vi forventer derfor, at forandringerne vil være at se tidligere samt være mere udtalte i denne gruppe.

Vores undersøgelsesmetode omfatter CT-skanning af binyrer og MR-scanning af hjernen, samt en udvidet obduktion med bl.a. prøveudtagning til vævsmikroskopi, toksikologi, genetik og biokemi samt indhentning af registerdata fra de danske nationale registre.

Med adgang til dette unikke humane materiale er der skabt mulighed for ny viden om sygdomssammenhængen ved stress. Vores resultater vil kunne bidrage til forståelsen af den fysiske påvirkning ved kronisk stress både i gruppen af psykisk syge og i befolkningen som helhed.

Projektet udføres ved Retsmedicinsk Institut i København.

Samarbejdspartnere i projektet er:
Radiologisk afdeling, Rigshospitalet

Neuropsykiatrisk laboratorium, Institut for Neurovidenskab og Farmakologi