Survive - lad de døde hjælpe de levende – Københavns Universitet

SURVIVE - lad de døde hjælpe de levende

Psykisk syge er en udsat gruppe, som har en markant øget risiko for sygdom og tidlig død. Fx lever skizofrene op mod 20-25 år kortere end ikke-skizofrene. Projektets udgangspunkt er, at de døde har en ”historie”, som kan afdækkes gennem obduktion og derved danne grundlag for målrettet forskning i årsagerne til den øgede sygelighed og dødelighed blandt psykisk syge.  Det forventes, at projektet bidrager til en øget viden om betydningen af fedme, livsstil og medicinering, ligesom projektet vil kunne identificere de væsentligste genetiske risikomarkører for gruppen af psykisk syge.

SURVIVE repræsenterer en markant anderledes tilgang til forskning: Normalt følges en gruppe fremad i tid i forhold til forebyggende eller behandlende tiltag. SURVIVE tager udgangspunkt i dødsfaldet og går bagud i tid. Ved en retsmedicinsk obduktion tages en lang række biologiske prøver, og der kan udføres undersøgelser, som det aldrig ville være muligt at udføre hos levende.

Med baggrund i systematiske retsmedicinske obduktioner undersøges risikofaktorer for pludselig og tidlig død i en række delprojekter. De forskningsmæssige perspektiver er mange, idet nye hypoteser og ny viden vil kunne inddrages og undersøges, også med tilbagevirkende kraft, hvad der ellers kun sjældent er muligt i traditionelle undersøgelser. Håbet er at kunne udvide projektet fremadrettet med materiale fra obduktioner af ikke-psykisk syge, hvilket vil mangedoble de forskningsmæssige muligheder.

Samarbejdspartnere i projekter er forskere ved Retsmedicinsk Institut i København, Odense og Aarhus samt forskere ved:

Psykiatrisk Afdeling Odense (Universitetsfunktion)
Institut for Neuro- og Sansefag, Københavns Universitet
Center for Psykiatrisk Forskning, Aarhus Universitetshospital
Center for Registerforskning, Aarhus Universitet.
Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut.
Klinisk Institut, Center for Klinisk Forskning, Aalborg Universitet
Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital
Klinisk farmakologi, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet.
Kardiologisk afd. & Hjerte-MSCT Forskningsenheden, Rigshospitalet.
Diagnostisk radiologi, Rigshospitalet
Hjertemedicinsk klinik, Hjertecenteret, Rigshospitalet
Laboratoriet for Eksperimentel Kardiologi, Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet
Kardiologisk afdeling, Gentofte Hospital
Institut for biomedicin, Elektronmikroskopisk laboratorium, Århus Universitet
Reumatologisk afdeling, Århus Universitetshospital
Afdeling for Klinisk Biokemi og immunologi, Statens Serum Institut
Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Aarhus Universitets Hospital
Klinisk Biokemisk afdeling, Aarhus Universitets Hospital
Institut for Sygdomsforebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital