Ledige stillinger – Københavns Universitet

Retsmedicin > Ledige stillinger

Job og karriere

Retsmedicinsk Institut er en del af Københavns Universitet. Instituttet løser traditionelle universitetsopgaver som forskning og undervisning og udfører endvidere retsmedicinske undersøgelser for politi, retsvæsen m.fl. Instituttet forsker i de nyeste retsmedicinske metoder for at sikre retsmedicin af høj kvalitet til gavn for samfundet.

I et job på Retsmedicinsk Institut er der mulighed for at tilegne sig ny viden, og der er plads til faglig og personlig udvikling. Instituttet tilbyder kommende medarbejdere et spændende arbejde, som er tilpasset den enkeltes faglige baggrund og personlige potentiale. Vi lægger vægt på et godt samarbejde og et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø.

Instituttet beskæftiger primært læger med interesse for retspatologi og akademikere som retsgenetikere og retskemikere samt laboranter, bioanalytikere og sekretærer. Vi underviser også gerne studerende, som ønsker at skrive bachelor, speciale eller ph.d. inden for retspatologi, retsgenetik og retskemi samt postdocs, som har interesse i retsmedicinsk forskning.

Instituttets ledige stillinger bliver opslået på
KU's jobportal.