Antropologisk Laboratorium – Københavns Universitet

Retsmedicin > Om instituttet > Antropologisk Laborato...

Antropologisk Laboratorium

 

Antropologisk Laboratorium arbejder med retsantropologiske opgaver for politiet og med arkæologiske sager for museer landet over.

En retsantropologisk undersøgelse starter, hvis der findes skeletdele, som kan stamme fra enten dyr eller mennesker. Her bliver retsantropologen sat til at vurdere, om skeletdelene stammer fra mennesker og kan have politimæssig betydning.

Hvis skeletdelene viser sig at have politimæssig interesse, vil retsantropologer i samarbejde med retspatologer forsøge at fastslå individets køn, alder på dødstidspunktet, legemshøjde, særlige kendetegn, tegn på sygdom eller vold samt dødsårsag.

Undersøgelserne bliver også anvendt i forbindelse med identifikation af levende personer ved fx røverier eller andre kriminelle handlinger, hvor man er i besiddelse af billedmateriale af gerningsmanden. I denne type sager vil opgaven typisk bestå i en analyse af ligheden mellem den mistænkte og gerningsmanden.

Antropologisk Laboratorium udfører også analyser af skeletter fra arkæologiske udgravninger. Ved en antropologisk undersøgelse bliver alle knogler og individer identificeret, og individernes køn og alder vurderes.

Unik skeletsamling

Antropologisk Laboratorium har en af verdens største arkæologiske skeletsamlinger med over 30.000 individer fra danske arkæologiske udgravninger. Samlingen er unik på globalt plan. Den repræsenterer over 10.000 års menneskevæv fra den ældre stenalder til 1700-tallet.