Instituttets historie – Københavns Universitet
Instituttets historie

Retsmedicinsk Institut fejrede sit 100 års jubilæum i 2010, men historien rækker helt tilbage til 1740, hvor de første retsmedicinske forelæsninger ved Københavns Universitet blev givet. Retsmedicinens historie har dog været ganske omtumlet. Faget har undervejs hørt under andre sundhedsvidenskabelige discipliner og "lærestole", og i en periode blev der slet ikke undervist i retsmedicin.

Obduktioner og retsmedicinske laboratorieundersøgelser for hele Danmark blev udført på Retsmedicinsk Institut i København frem til 1916, hvor der skete en opdeling i Øst- og Vestdanmark.

I dag findes der i Danmark, udover i København, retsmedicinske institutter ved universiteterne i Århus og Odense (Syddansk Universitet).

Retsmedicinsk Institut består i dag af 3 hovedafdelinger: Retspatologisk Afdeling, Retsgenetisk Afdeling og Retskemisk Afdeling. Under Retspatologisk Afdeling hører Retsantropologisk Laboratorium og udførelsen af retsodontologiske undersøgelser.

Oversigt over instituttets historie

1819: 

Retsmedicin anerkendes som en særlig disciplin og bliver eksamensfag ved den medicinske embedseksamen.

1819-1862:  Retsmedicin henlægges under professoratet i farmakologi. 
 
1862-1867:  I fem år undervises der ikke i Retsmedicin.
 
1867-1905:  Der undervises igen i retsmedicin. Denne gang under lærestolen i Hygiejne.
 
1905:  Retsmedicin bliver til Retsmedicinsk Institut - og er nu et selvstændigt fag.
 

1910:

Retsmedicinsk Institut får egne bygninger på den nuværende adresse på Frederik V's Vej. Ca. samtidigt tilfalder statsobducentfunktionen Retsmedicinsk Institut i København.

Frem til 1916 

foretages obduktioner og retsmedicinske laboratorieundersøgelser for hele Danmark på Retsmedicinsk Institut i København. Herefter sker der en opdeling i Østdanmark (København) og Vestdanmark (Århus).

1935:

Tre afdelinger bliver oprettet: Afdeling for henholdsvis Retspatologi (nu Retspatologisk Afdeling), Biokemi (nu Retskemisk Afdeling) og Blodtypeserologi (forløberen til Retsgenetisk Afdeling). 

1995: 

Enheden for Retsantropologi/Antropologisk laboratorium bliver oprettet i forbindelse med overdragelsen af den Antropologiske Samling fra Anatomisk Institut til Retsmedicinsk Institut. 

2010: 

Retsmedicinsk Institut fejrer 100 års jubilæum.