Kvalitetssikring på Retsmedicinsk Institut – Københavns Universitet

Retsmedicin > Om instituttet > Kvalitetssikring

Kvalitetssikring

Hvad er kvalitetssikring?

Kvalitetssikring skal sikre og dokumentere, at arbejdet på Retsmedicinsk Institut altid har et højt kvalitetsniveau. Dette gøres ved at overholde internationale standarder, ensartet praksis og rutiner.

Instituttet arbejder i henhold til kvalitetssystemer, der først og fremmest omfatter de retsmedicinske undersøgelser, men kvalitetssystemerne omfatter også organisation af personale, ansvarsforhold og administration. Mindst en gang om året gennemgås systemerne internt og minimum hver 18. måned gennemgås systemerne af eksterne, uvildige eksperter.

Hvem godkender kvalitetssikringen?

Når en afdeling kvalitetssikres, godkendes den via en akkreditering, som tildeles af DANAK (Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond). Akkreditering er en formel anerkendelse af, at afdelingen er teknisk kompetent og har et velfungerende kvalitetssystem. Arbejdet på Retsmedicinsk Institut bliver med andre ord internationalt anerkendt via akkreditering.

Retsmedicinsk Institut er opdelt i 3 afdelinger og en fælles administration. De 3 afdelinger er akkrediteret i henhold til de internationale standarder ISO 17020 (Retspatologisk Afd.) og ISO 17025 (Retskemisk- og Retsgenetisk Afd.), mens Administrationen er ISO 9001 certificeret.

Kvalitetssikringens betydning i det daglige arbejde

Kvalitetssikringen er indarbejdet i dagligdagen for alle medarbejdere på instituttet. Det betyder, at arbejdet udføres efter fastlagte arbejdsinstrukser og indebærer, at alle arbejdsprocesser registreres og kan efterprøves. Analyse- og måleinstrumenter kalibreres i henhold til fastlagte tidsplaner, og alle målbare værdier registreres.

Sporbarhed i afdelingernes arbejde er vigtig, da det giver mulighed for at kunne rekonstruere hændelsesforløb tilbage til udgangspunktet for målinger, beregninger, brug af udstyr osv. Alle måle- og undersøgelsesresultater efterprøves og kontrolleres, inden svar forlader Retsmedicinsk Institut.

Afdelingerne benytter moderne metoder og udstyr for konstant at forbedre kvaliteten af de retsmedicinske undersøgelser. Alle metoder og udstyr testes og kontrolleres, inden de tages i brug. Kvalitetssystemerne sikrer derved, at de retsmedicinske undersøgelser konstant er af høj kvalitet.