Retsgenetik – Københavns Universitet

Retsmedicin > Om instituttet > Retsgenetik

Retsgenetisk AfdelingRetsgenetisk Afdeling er en del af Københavns Universitet og danner ramme om forskning og uddannelse i retsgenetik fra bachelor- til ph.d.-niveau.

Afdelingen laver DNA-profilanalyser i straffesager, faderskabssager og familiesammenføringssager. I Danmark laves alle DNA-profilanalyser af Retsgenetisk Afdeling, og undersøgelserne rekvireres af politiet, retsvæsenet, Familieretshuset, Udlændingestyrelsen m.fl. Afdelingen laver ikke undersøgelser for private personer.

Retsgenetisk Afdeling har til huse i Teilumbygningen tæt på Rigshospitalet på Østerbro i København. Afdelingen har ca. 110 ansatte, som bl.a. inkluderer retsgenetikere, laboranter, sekretærer og IT-udviklere.

Du kan læse mere om de forskellige DNA-undersøgelser her:
- straffesager
- faderskabs- og familiesammenføringssager
DNA i straffesager - fra spor til profil - få svar på de hyppigst stillede spørgsmål.