Retskemi – Københavns Universitet

Retskemisk Afdeling

Retskemisk Afdeling er en del af Retsmedicinsk Institut under Københavns Universitet. Afdelingen danner ramme om undervisnings- og forskningsopgaver, bl.a. i form af ph.d.-projekter.

Hovedopgaven for afdelingen er at udføre toksikologiske (kemiske) undersøgelser af humanbiologiske prøver fra levende og døde, fx blod, urin, hår og diverse væv. Hertil kommer undersøgelser af effekter, fx tabletter, pulver eller genstande, som analyseres for indhold af narkotika og lægemidler. Der er ca. 40 ansatte, som er retskemikere, ph.d.-studerende, laboranter, IT-udviklere og sekretærer.

De toksikologiske undersøgelser består af:


Undersøgelserne foretages på begæring af politi og retsvæsen. Prøver modtages fra Østdanmark og Færøerne. Prøver til alkoholpromillebestemmelse samt visse specialanalyser modtages dog fra hele Danmark, Færøerne og Grønland.