Undersøgelser for lægemidler og misbrugsstoffer i personer – Københavns Universitet

Retsmedicin > Om instituttet > Retskemi > Lægemidler og misbrugs...

Undersøgelser for lægemidler og misbrugsstoffer i personer

Retskemisk Afdeling laver undersøgelser for lægemidler og misbrugsstoffer ved:

  • obduktioner, fx hvis der ved et dødsfald er mistanke om forgiftning ´
  • forgiftninger, fx ved voldtægt for at vurdere, om der er tale omdrug-rape
  • færdselssager, for at undersøge om føreren af en bil er påvirket af alkohol eller stoffer

Undersøgelserne laves på begæring af politi og retsvæsen.

Hvordan analyseres prøverne?

Når prøverne modtages på Retskemisk Afdeling, mærkes de med en stregkode med et unikt nummer og registreres med navn og cpr-nummer i et IT-system.

Analyserne for lægemidler og misbrugsstoffer starter med, at stofferne oprenses ved en ekstraktionsproces. Ved ekstraktionsprocessen fjernes biologisk materiale som proteiner, fedtstoffer osv.

De oprensede lægemidler og misbrugsstoffer separeres herefter fra hinanden ved passage gennem en analysekolonne. Herefter kan de påvises i et tilkoblet massespektrometer.

I massespektrometeret foretages en specifik molekylær identifikation af stofferne. Prøverne analyseres i hold sammen med referencestoffer i kendt koncentration, således at mængden (koncentrationen) af lægemiddel eller misbrugsstof kan bestemmes. Alle analyser udføres to gange for at sikre et korrekt resultat.

Analyseinstrumenterne er opkoblet til IT-systemet, så de færdige analyseresultater automatisk overføres. Måleresultaterne kontrolleres af retskemikere.

Hvad sker der ved mistanke om forgiftning?

I sager med mistanke om forgiftning, narkomandødsfald, drabssager og uafklarede sager undersøges for lægemidler og misbrugsstoffer.

Under obduktionen udtages prøver, som kan anvendes til analyserne. Prøverne kan fx være blod, urin, hår, muskelvæv, øjenvæske, hjernevæv m.m.

De fleste undersøgelser foretages i blod. De andre prøver kan fx bruges, hvis der ikke kunne udtages blod ved obduktionen, til dobbeltkontrol eller til specielle analyser, hvor et andet prøvemateriale er bedre egnet.

I hver sag udfærdiges en erklæring med resultaterne, som indgår i den retsmedicinske vurdering af obduktionssagerne.

Hvad sker der i volds- og voldtægtssager?

Personer, der undersøges på Retsmedicinsk Institut på politiets foranledning, får ofte udtaget blod- og urinprøve til analyse. Det kan fx dreje sig om voldssager, hvor både den formodede gerningsmand og offeret får taget prøver. Formålet er at vurdere, om påvirkning med lægemidler eller misbrugsstoffer kan spille en rolle i sagen. Det kan også dreje sig om voldtægtssager, hvor der i visse sager kan være tale om, at offeret er blevet forsøgt bedøvet i forbindelse med forbrydelsen, de såkaldte drug-rape sager.

Lægemidler og misbrugsstoffer forsvinder relativt hurtigt fra blodet, men kan påvises lidt længere tid i urin, typisk i nogle dage afhængig af hvilket stof, der er tale om. I sager, hvor man ønsker information om lægemiddel- eller misbrugsstofindtagelse længere tid tilbage, kan afdelingen analysere en hårprøve.

Hvordan undersøges personer, som kører under påvirkning af medicin eller euforiserende stoffer?

I de senere år er der kommet mere fokus på problemet vedrørende kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer. Ved mistanke om dette, sørger politiet for, at der tilkaldes en læge, som tager en blodprøve, hvor der ud over alkohol også kan måles misbrugsstoffer og trafikfarlige lægemidler. Blodprøven indsendes til Retskemisk Afdeling til analyse.

Retskemisk Afdeling vurderer, om koncentrationen med korrektion for analysevariation (måleusikkerhed) overstiger en såkaldt bagatelgrænse, der er defineret i lovgivningen. I så fald vil der foreligge en overtrædelse af færdselslovens §54, stk. 1. De fleste færdselssager vurderes på denne måde.

I tilfælde hvor føreren kan have været påvirket af medicin på recept, skal der foreligge en klinisk undersøgelse, der vil indgå i vurderingen af sagen (§54, stk. 2).

Vil du vide mere?

Retskemisk Afdeling arbejder hele tiden på at blive bedre. Afdelingen arbejder fx på at udvikle nye, analytiske metoder til påvisning og kvantificering af stoffer. Forekomsten og betydningen af stoffer i trafikken er et andet fokusområde.

Læs mere om afdelingens forskning her.