Alkoholpromille – Københavns Universitet

Retsmedicin > Om instituttet > Retskemi > Alkoholpromille

Alkoholpromille

Retskemisk Afdeling måler alkoholpromille i færdselssager og i obduktions- og personundersøgelsessager.

I færdselssager, hvor en person sigtes for spirituskørsel, sørger politiet for, at der tilkaldes en læge, som tager en blodprøve fra den sigtede person. Blodprøven indsendes herefter til Retskemisk Afdeling til analyse. På Retskemisk Afdeling mærkes prøven med en stregkode med et unikt nummer, navn og cpr-nummer m.m. Prøven registreres i et IT-system. Der udføres dobbeltkontrol af mærkningen for at sikre, at mærkningen er korrekt.

I obduktions- og personundersøgelsessager indgår alkoholbestemmelsen i et større analyseprogram af lægemidler og misbrugsstoffer. Alkohol-indholdet kan i disse sager bestemmes både  i blodprøver og i andre materialer, fx urin.

Hvordan analyseres blodprøven?

Prøverne samles i hold og analyseres sammen med kontrolprøver med alkohol i kendte koncentrationer. Analyse foretages ved såkaldt headspace-gaskromatografi med flammeioniseringsdetektor. Ved analysen opvarmes prøverne i et lukket glas, hvorefter mængden af alkohol i luften over prøven analyseres. Selve analysen består i, at alkohol separeres fra andre stoffer ved passage gennem en analysekolonne, hvorefter alkoholen giver et udslag i detektoren. Ved at kalibrere analyseapparatet med en række opløsninger med kendt indhold af alkohol, omsættes detektorudslaget til en koncentration, som opgives i promille (gram pr. kg blod). Analysen udføres dobbelt på to forskellige maskiner for at sikre et korrekt resultat.

Resultaterne opsamles i et IT-system. Der beregnes middelværdi og fradrag, 5% af værdien - dog mindst 0,1 promille. Fradraget tager højde for analysevariation. IT-systemet udfærdiger automatisk en rapport (kaldet erklæring) med analyseresultatet. Resultatet efter fradrag - den såkaldte mindsteværdi - lægges til grund for politiets vurdering og den eventuelle efterfølgende dom for spirituskørsel.