Retspatologi – Københavns Universitet

Retsmedicin > Om instituttet > Retspatologi

Retspatologisk Afdeling

På Retspatologisk Afdeling består den største del af det daglige arbejde af retsmedicinske undersøgelser af levende og døde.

Undersøgelser af døde  

Undersøgelser af levende

Undersøgelserne er bestilt af politi og retsvæsen.

Afdelingen tæller også Retsantropologisk Enhed/Antropologisk Laboratorium, der arbejder både med retsantropologiske opgaver for politiet og med arkæologiske sager for museer landet over. Afdelingen har ligeledes en retsodontolog tilknyttet, som gør brug af tandlægefaglig specialviden fx i forbindelse med identifikation af afdøde, hvor visuel genkendelse ikke er mulig (fx efter brand).

Afdelingen har ca. 40 medarbejdere, som bl.a. er læger, tandlæger, lægesekretærer, retsmedicinske teknikere og bioanalytikere.