Undersøgelser af døde – Københavns Universitet

Retsmedicin > Om instituttet > Retspatologi > Undersøgelser af døde

Undersøgelser af døde

Ligsyn

Det retslægelige ligsyn er en udvendig undersøgelse af den døde og foretages af politiet og en retsmediciner eller en embedslæge. Der afholdes retslægeligt ligsyn i omkring 10 % af alle dødsfald.

Ved ligsynet tages stilling til, om dødsmåde og dødsårsag kan klarlægges med tilstrækkelig sikkerhed, eller om yderligere retsmedicinske undersøgelser er nødvendige. Hvis undersøgelsen afsluttes ved ligsynet, udfærdiger og underskriver lægen en dødsattest. Politiet kan herefter frigive liget til udlevering til begravelse/bisættelse.

I omkring 25 % af sagerne kræves yderligere undersøgelser. Det besluttes ved ligsynet, om der efterfølgende skal foretages en retslægelig obduktion.

Det er beskrevet i Sundhedslovens retningslinjer for anmeldelse af dødsfald til politiet, hvornår der skal foretages ligsyn. 

Obduktion

En obduktion er en ydre og indre undersøgelse af et dødt menneskes krop.

Før obduktionen bliver afdøde CT-scannet (3D-røntgen), så lægen kan danne sig et indtryk af eventuelle synlige sygdomme eller skader hos afdøde.

Obduktionen starter med en udvendig undersøgelse, hvor der ses efter læsioner og sygdomstegn. Derefter undersøges de indre organer. Ved mistanke om brud eller knoglesygdom undersøges skelettet også. I forbindelse med obduktionen kan der udtages materiale til yderligere undersøgelser, fx retskemisk, mikroskopisk, bakteriologisk og retsgenetisk undersøgelse.

Undersøgelsernes resultater beskrives i en obduktionserklæring, der så hurtigt som muligt efter obduktionen fremsendes til politiet. Når resultaterne af eventuelle supplerende undersøgelser foreligger, udarbejdes en supplerende erklæring, der - hvor det er muligt - fastlægger dødsårsagen.

Pårørende kan indhente oplysninger om obduktioner hos politiet eller eventuelt kontakte Retspatologisk Afdeling for at tale med lægen, der har udført obduktionen. Obduktionserklæringerne er politiets ejendom og udleveres ikke fra Retspatologisk Afdeling.

Findestedsundersøgelse

Ved drab eller ved mistanke om drab tilkaldes retsmedicineren til findestedet sammen med politiets teknikere fra Nationalt Kriminalteknisk Center. Retsmedicineren vil registrere, hvordan den døde findes og undersøge liget for tegn på vold, og, hvis muligt, vurdere dødsårsag, dødsmåde og tidspunktet for dødens indtræden.

Desuden er det retsmedicinerens opgave at indsamle biologiske spor fra afdøde, hvorimod selve undersøgelsen af findestedet samt sikringen af tekniske og biologiske spor på stedet er kriminalteknikernes opgave.

Det retslægelige ligsyn kan afholdes på findestedet af læge og politi, eller den afdøde kan transporteres til Retsmedicinsk Institut for afholdelse af ligsyn der.

Identifikation

Uidentificerede lig og fundne menneskerester eller ligdele undersøges ofte også med retsantropologiske og retsodontologiske metoder. Derved kan man finde oplysninger om individets køn, alder, legemshøjde, særlige kendetegn samt evt. dødsårsag, ligesom man vil kunne identificere liget ved sammenligning af afdødes tandsæt med optegnelser hos tandlæger.

Dansk lovgivning stiller krav til bevaring af tandlægejournaler, hvilket gør, at identifikation baseret på tandoplysninger ofte er en effektiv og hurtig metode, når ukendte ulykkesramte eller dødfundne personer skal identificeres.

Se også siden om retsantropologiske undersøgelse af menneskerester.