Undersøgelser af levende – Københavns Universitet

Retsmedicin > Om instituttet > Retspatologi > Undersøgelser af levende

Undersøgelser af levende

Undersøgelse af formodede ofre

Ved personundersøgelse af et formodet offer undersøger retsmedicineren for iturivninger af tøjet og tilsmudsninger (blod, sæd, jord mv.), ligesom der foretages en generel lægeundersøgelse. Her bliver de forskellige læsioner registreret, og undersøgelsen afsluttes med udtagelse af materiale (fx blod el. urinprøver) til retsgenetisk og retskemisk undersøgelse.

Undersøgelse af voldtægtsofre og af børn, hvor der er mistanke om seksuelt overgreb, foregår i samarbejde med personale på Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet.

Undersøgelse af mulige torturofre omfatter en grundig legemlig undersøgelse, som i mange tilfælde suppleres med specialundersøgelser som røntgenundersøgelse af skelettet, tandundersøgelser, neurologisk og retspsykiatrisk undersøgelse.

Undersøgelse af formodede gerningsmænd

Ved drabssager, voldssager eller voldtægtssager undersøges sigtede eller mulige gerningsmænd for spor, der kan have sammenhæng med den aktuelle voldsepisode. Undersøgelsen vil også sikre eventuelle biologiske spor med henblik på at kunne identificere en mulig gerningsmand.

Såkaldte hulrumsundersøgelser foretages på personer, som mistænkes for narkotikakriminalitet. Ved hulrumsundersøgelser undersøges de ydre legemsåbninger for skjulte euforiserende stoffer. I mange tilfælde bruges røntgenundersøgelse for at påvise eventuelle beholdere, som den pågældende kunne have slugt.

Aldersvurderinger

Aldersundersøgelser af fx asylansøgere uden dokumentation for fødselsdata gennemføres på unge, især i aldersgruppen 15-25 år for vurdering af en sandsynlig alder.

Undersøgelsen består af tre elementer. For det første en fysisk modenhedsundersøgelse af kroppen, hvor lægen danner sig et indtryk på baggrund af kropsbygning og andre udviklingstegn. Denne undersøgelse sammenholdes med en røntgenundersøgelse af håndknoglernes udvikling og en odontologisk (tandlæges) bedømmelse af alderen ud fra tandmodning baseret på røntgenundersøgelse af tandsættet.

De tre undersøgelser samles i en rapport (kaldet erklæring), som udfærdiges af retsmedicineren og angiver den vurderede alder med en vis usikkerhedsmargin.

Retsantropologisk undersøgelse af levende

Retsantropologiske undersøgelser bliver også anvendt til identifikation af mistænkte ved fx røverier eller overfald, hvor gerningsmanden er blevet optaget på video eller foto.

I disse sager analyseres billedmaterialet for ligheder i legemshøjde, særlige kendetegn som fx synlige modermærker eller tatoveringer og endelig bedømmes ansigtstræk systematisk ved hjælp af særlige skemaer. Undersøgelserne foretages primært ved hjælp af billedbehandling på computere.

Se også Antropologisk Laboratorium.