For pårørende, der vil vide mere

Det er altid muligt at se en afdød slægtning eller ven, som befinder sig på Retsmedicinsk Institut. Du kan som pårørende ønske at tage afsked eller bare se afdøde en sidste gang. 

Dette kan ske hele døgnet, også i weekenden. Det er nødvendigt på forhånd at aftale tidspunktet med kapellet på Retsmedicinsk Institut. En medarbejder sørger for, at du som pårørende kan se afdøde og informerer også om evt. praktiske forhold.

I specielle situationer kan politiet have behov for, at en pårørende identificerer afdøde. Politiet vejleder så om hvordan dette aftales.

Læs mere i boksen "Kontaktoplysninger, kapellet" her på siden.

Henvendelser og spørgsmål

Pårørende kan også henvende sig til Retspatologisk Afdelings sekretariat for at høre mere om forløbet på Retsmedicinsk Institut, fx hvad der sker og hvornår. Oplysninger om afdøde, fx dødsårsag, må dog kun gives enten af politiet, eller efter aftale med politiet.

Læs mere i boksen "Kontaktoplysninger, sekretariatet".

Ligsyn og obduktion

En afdød kan blive bragt til Retsmedicinsk Institut af forskellige årsager. Årsagen er ofte, at døden er indtruffet under uafklarede omstændigheder. Afdøde kan være fundet død i hjemmet, der kan være sket en ulykke, eller der kan være mistanke om en forbrydelse. Grunden kan også være, at der er tvivl om årsagen til dødsfaldet.

Alle afdøde, som bringes til Retsmedicinsk Institut, gennemgår et ligsyn.

Et ligsyn er en udvendig undersøgelse af den døde, som foretages af politiet i samarbejde med en retsmediciner eller en embedslæge. Formålet med ligsynet er at afklare, om der er mistanke om en forbrydelse, og om der er behov for yderligere undersøgelser i form af en obduktion. Politiet beslutter ved ligsynet, om en obduktion er nødvendig.

Læs mere om ligsyn og obduktion i informationsfolderen.

Udlevering af afdøde

Politiet beslutter, hvornår en afdød kan udleveres til familien eller andre nærtstående. Dette kan ske straks efter ligsynet, eller efter at en obduktion er afsluttet.

Herefter kan en bedemand kontaktes og hjælpe med det videre forløb.

Respekt og værdighed

Under hele forløbet på Retsmedicinsk Institut behandles afdøde med respekt, værdighed og omhu.

Pårørende kan kontakte Retsmedicinsk Institut for at få yderligere oplysninger. Retsmedicinsk Institut kan dog kun give oplysninger efter aftale med politiet. Dette gælder fx, hvis du som pårørende ønsker en samtale med en læge for at høre mere om årsagen til dødsfaldet.

Find kontaktoplysninger i boksen "Her finder du os" her på siden.