Ansatte på Retsmedicinsk Institut

Denne liste indeholder kun kontaktoplysninger på ledelsen ved Retsmedicinsk Institut.

Vi tilbyder vores ansatte et interessant arbejde, som er tilpasset den enkeltes faglige baggrund og personlige potentiale. Vi lægger vægt på et godt samarbejde og et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. 

Vi underviser også gerne studerende, som ønsker at skrive bachelor, speciale eller gennemføre en ph.d. inden for retspatologi, retsgenetik og retskemi samt postdocs, som har interesse i retsmedicinsk forskning. 

Instituttets ledige stillinger bliver opslået på KU's jobportal.

Navn Titel Telefon E-mail
Banner, Jytte Professor +4535326174 E-mail
Buchard, Anders Retsgenetiker +4535326285 E-mail
Bugge, Anne Birgitte Dyhre Speciallæge i retsmedicin +4535328152 E-mail
Butschkow, Per Mønsted IT-leder   E-mail
Castrone, Antonino Administrationschef +4528752752 E-mail
Correll, Henrik Retsmedicinsk tekniker +4535337143 E-mail
Forsting, Karen Asmussen Chefkonsulent med personaleledelse +4535326226 E-mail
Fredslund, Stine Frisk Forskningskonsulent +4535327749 E-mail
Hallenberg, Charlotte Chefkonsulent med personaleledelse +4535326034 E-mail
Hansen, Steen Holger Vicestatsobducent +4535326185 E-mail
Holmer, Anders Retsgenetiker +4535337162 E-mail
Jacobsen, Christina Lektor +4535326168 E-mail
Johansen, Niels Walentin Chefkonsulent med personaleledelse +4535327241 E-mail
Johansen, Sys Stybe Lektor +4535326241 E-mail
Knudsen, Vibeke Gruppeleder +4535326033 E-mail
Linnet, Kristian Professor +4535326100 E-mail
Lynnerup, Niels Institutleder +4535327239 E-mail
Mogensen, Helle Smidt Retsgenetiker +4535326212 E-mail
Munkholm, Julie Speciallæge i retsmedicin +4535326169 E-mail
Müller, Irene Breum Sektionsleder +4535326088 E-mail
Olsen, Kristine Boisen Speciallæge i retsmedicin +4535337145 E-mail
Petersen, Cathrine Bie Forskningskonsulent +4535326244 E-mail
Rasmussen, Anette Lægesekretær +4535333825 E-mail
Rasmussen, Brian Schou Seniorforsker +4535326245 E-mail
Simonsen, Bo Thisted Afdelingsleder +4535326136 E-mail