Om instituttet

Retsmedicinsk institut foretager undersøgelser for politiet, retsvæsenet og andre myndigheder i Danmark, Grønland og på Færøerne 

Resultaterne af vores retsmedicinske undersøgelser kan spille en væsentlig rolle i retssager og myndighedsafgørelser. Instituttet er en del af Københavns Universitet. Dette sikrer, at undersøgelserne udføres uafhængigt af politiet og retssystemet og på et højt fagligt og videnskabeligt niveau. Derudover er vi akkrediteret efter internationale kvalitetsstandarder.

Forskning og udvikling

Vi forsker i de nyeste retsmedicinske metoder. Gennem vores forskning udvikler vi nye metoder, der genererer ny viden til gavn for samfundet.

Organisation

Instituttet ledes af institutleder og professor Niels Lynnerup og består af en administration og 3 faglige afdelinger, der arbejder med retskemi, retsgenetik og retspatologi. 

Organisationsdiagram for Retsmedicinsk Institut
Figur: Organisation. Instituttet ledes af institutleder og professor Niels Lynnerup og består af en administration og 3 faglige afdelinger, der arbejder med retskemi, retsgenetik og retspatologi. 

Retspatologisk afdeling

Afdelingen varetager retslægelige undersøgelser af levende og døde for politikredsene i Østdanmark. Disse omfatter undersøgelser i forbindelse med dødsfald og indebærer blandt andet findestedsundersøgelser, ligsyn, scanninger og obduktion. Desuden udføres undersøgelser af levende, som indebærer blandt andet personundersøgelser af formodede gerningsmænd og ofre. Afdelingen udfører også retsantropologiske undersøgelser af knogler og knoglerester. Afdelingen har ca. 80 ansatte, heriblandt læger, tandlæger, retsantropologer, lægesekretærer, retsmedicinske teknikere og bioanalytikere.  

Retsgenetisk afdeling

Afdelingen udfører dna-analyser i straffesager, faderskabssager og familiesammenføringssager. I Danmark laves alle dna-analyser af Retsgenetisk Afdeling, og undersøgelserne rekvireres af politiet, retsvæsenet, Familieretshuset, Udlændingestyrelsen m.fl. Afdelingen laver ikke undersøgelser for private personer. Afdelingen har ca. 110 ansatte, som bl.a. inkluderer retsgenetikere, bioanalytikere, laboranter, sekretærer og IT-udviklere.

Retskemisk afdeling

Afdelingen udfører toksikologiske (kemiske) undersøgelser af humanbiologiske prøver fra levende og døde, fx blod, urin, hår og diverse væv. Hertil kommer undersøgelser af effekter, fx tabletter, pulver eller genstande, som analyseres for indhold af narkotika og lægemidler. Afdelingen har ca. 40 ansatte, som er retskemikere, ph.d.-studerende, laboranter, IT-udviklere og sekretærer.

Administration og Intern Service

Administrationen er en støttefunktion for de faglige afdelinger har ansvaret for de administrative, økonomiske, og driftsmæssige rammer for hele instituttet. For at sikre sikkerhed i forhold til data har instituttet eget lukket it-netværk og derfor egen IT-enhed. Tilsvarende har vi egen rengøringsenhed for at sikre både kvalitet og fortrolighed. Vi håndterer alle fælles administrative op­gaver som styring af Økonomiaftalen med Rigspolitiet, koordinering af personalemæssige forhold, sikring af adgangsforhold, indkøb, arbejdsmiljø m.v. Der er i alt 35 ansatte i Administrationen.