Uddannelse og undervisning

Hvis du går i skole, er i gang med en uddannelse eller planlægger en uddannelse og synes at det retsmedicinske område er spændende, så har vi samlet nogle af de mest stillede spørgsmål og svar nedenfor. 

Du kan skrive speciale og ph.d. på instituttet, og vi underviser medicinstuderende i retsmedicin på 4. semester på kandidatdelen. Dette kan du også læse mere om i nedenstående.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan ikke skrive SRP-opgave på instituttet. Men Retsgenetisk Afdeling afholder normalt en SRP-inspirationsdag på instituttet i ugerne op til SRP-opgaven skal afleveres. Inspirationsdagen bliver i 2021 afholdt online d. 13. december 2021. Kontakt Andreas Kelager på akelager@sund.ku.dk, hvis du har spørgsmål til SRP-dagen. 

 

 

 

 

Det er muligt at skrive ph.d. inden for alle fagområder (retspatologi, retsgenetik, retskemi, retsantropologi og retsodontologi). Læs mere om vores ph.d.-program her.