Charlotte Hallenberg

Charlotte Hallenberg

Chefkonsulent med personaleledelse

Retsmedicinsk Institut, Afdeling for Retsgenetik
Frederik V's Vej 11

Telefon: +4535326034
E-mail: charlotte.hallenberg@sund.ku.dk