Ea Bechmann Milling Hørsving

Ea Bechmann Milling Hørsving

Retsgenetiker

Retsmedicinsk Institut, Afdeling for Retsgenetik
Frederik V's Vej 11
2100 København Ø

Telefon: +45 353-36463
E-mail: ea.bechmann.hoersving@sund.ku.dk