Lisbeth Juel Jensen

Lisbeth Juel Jensen

Lægesekretær

Retsmedicinsk Institut, Afdeling for Retspatologi
Frederik V's Vej 11
2100 København Ø

Kontor: Teilum, 1047
Telefon: +45 353-31341
E-mail: Lisbeth.Jensen@sund.ku.dk