Marina Hulgaard

Marina Hulgaard

Obduktionsassistent

Retsmedicinsk Institut, Afdeling for Retspatologi
Frederik V's Vej 11
2100 København Ø

Telefon: +45 353-34594
E-mail: marina.hulgaard@sund.ku.dk