Ansatte på Retsmedicinsk Institut – Københavns Universitet

Retsmedicin > Ansatte

Niels Bjerre Holm

Niels Bjerre Holm

Retskemiker

Primære forskningsområder

Screening for syntetiske cannabinoider og andre misbrugsstofer i blod og urin ved brug af væskekromatografi masse spektrometri 

ID: 43455719