Virkelighedens retsmedicin. Få et kig ind i vores verden

De fleste forbinder retsmedicin med skræmmende forbrydelser, men hvordan ser vores hverdag i virkeligheden ud?

Virkelighedens retsmedicin. Kig ind i vores verden

Billedet viser en retsmediciner på vej ind på obduktionsstuen.

Vi undersøger døde, mistænkte, ofre og spor fra gerningssteder. Vi undersøger synlige og usynlige spor fra sager, hvor der måske, måske ikke, er sket en forbrydelse. Resultatet af vores undersøgelser bruges i politiets efterforskning og som en del af det mulige bevismateriale i en retssag.

Vi foretager alle vores undersøgelser efter ensartede procedurer, som også er akkrediterede. Vores udstyr er højteknologisk og vi forsker for at finde de nyeste og mest præcise måder at udføre vores arbejde og bidrage til politiets efterforskning.

3 eksempler fra vores hverdag

  • Vores retsgenetikere hjælper politiet med DNA-prøver. Selv små mikroskopiske biologiske spor fra blodstænk, spytrester eller sæd kan indeholde nok DNA til vores undersøgelser af fx hvem der var til stede på et gerningssted.
  • Vores retspatologer (retslæger) undersøger de døde og ser efter oplysninger om det liv, der er levet, og hvad der skete op til dødsfaldet. Retspatologen laver en udvendig undersøgelse og ser fx efter de sikre dødstegn som dødsstivhed, ligpletter og forrådnelse. Ved hjælp af CT-skanninger og på obduktionsbordet ser retspatologen efter skader eller forandringer i de indre organer.
  • Vores retskemikere laver kemiske undersøgelser, der kan afdække, om der har været medicin, rusmidler eller nye euforiserende stoffer (eksempelvis MDMA) involveret i en sag.